حق در آمد
  • |

    بررسی عملکرد ۱۰ماهه ۲۷ شرکت بیمه‌ای کشور نشان می‌دهد درآمد یا همان حق‌بیمه تولیدی شرکت‌ها طی این مدت به ۶۵ هزار و ۷۱۷ میلیارد تومان رسیده که در این میان سهم شرکت دولتی بیمه ایران ۲۰ هزار و ۷۶۶ میلیارد تومان است.