حمیدرضا بوالی
  • |

    این که سال‌هاست در ارتباط با مهاجران در ایران حرفی در میان است و حواشی و اتفاقات بسیاری هم از سر گذشته، نشان از اهمیت بالای این موضوع و انجام اقدامات و گرفتن تصمیمات ویژه‌ای دارد.