حکم حکومتی
  • |

    دکتر حسین سرابادانی تفرشی در یادداشتی شفاهی نوآوری فکری امام خمینی(ره) در نظام‌سازی عادلانه مناسبات کار در جامعه ایران را تشریح کرد.

  • |

    عضو کمیته پیگیری طرح سؤال از رئیس‌جمهور در گفتگو با «نسیم»: طرح سوال با ۷۶ رای اعلام وصول شده است و این طرح منتفی شدنی نیست مگر "حکم حکومتی" را شاهد باشیم/ طرح سؤال از رئیس‌جمهور روال قانونی خود را طی خواهد کرد