خاویر میلی
  • |

    آزادسازی، مقررات زدایی، ارز تک نرخی، کاهش یارانه پنهان، کوچک کردن دولت و... همه سیاست هایی هستند که مردم کشور های بحران زده اقتصادی از زبان اقتصاددانان دست راستی می‌شنوند. حالا یک مرد جنجالی قصد اجرای سریع این اقدامات را دارد! ناگفته پیداست که موفقیت یا عدم موفقیت خاویر میلی بر آینده کشور های منطقه آمریکای لاتین و سایر اقتصاد های بحران زده تاثیر گذار خواهد بود.