دانشگاه
 • |

  درحالی که مدت‌هاست مصوبه نقل و انتقال فرزندان اعضای هیئت علمی اعتراضاتی را به همراه داشته و ناعادلانه خوانده می‌شود؛ اما مسئولان آن را کاملا عادلانه توصیف می‌کنند.

 • |

  اگر بگوییم دانشگاه‌های کشور درطول چهاردهه گذشته، عملا با صنعت و جامعه قهر بوده‌اند، گزافه نگفته‌ایم؛ چراکه مراکز آکادمیک کشور در این سال‌ها ترجیح داده‌اند تمام اتکای خود را به بودجه‌ای داشته باشند که وابسته به فروش نفت است. یعنی اگر به‌سمت انجام پروژه‌های برون‌دانشگاهی رفته‌اند نیز رقم کسب درآمد از این طریق درمقایسه با بودجه‌ای که دولت به این مراکز می‌پردازد، ‌به‌حدی ناچیز بوده که عملا به چشم نمی‌آید.

 • |

  اول بحث حقوقی و قانونی است که در این زمینه ستاد ملی مقابله با کرونا باید درباره آن تصمیم‌گیری کند، اما مولفه دیگر بحث اثرات عدم‌حضور دانشجویان در فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی است. قطعا غیرحضوری‌بودن صرف به صلاح نظام آموزش عالی کشور نخواهد بود و لازم است تمهیداتی اندیشیده شود که براساس آن به‌مرور زمان شاهد حضور مجدد دانشجویان در فضای دانشگاه‌ها باشیم.

 • |

  در کنار همه چالش‌های تمام‌نشدنی، خبر حذف ارز 4200تومانی هم باعث شد نه‌ تنها دانشجویان نگران افزایش جالب‌توجه هزینه‌های رفاهی اعم از اجاره خوابگاه و سلف باشند، بلکه پیش از آنها، روسای دانشگاه‌ها بیش از پیش نگران شوند؛ چراکه حذف این ارز بار مضاعفی را به این مراکز تحمیل خواهد کرد.

 • |

  کالایی شدن دانش مساله ماست ولی من عرض کردم که این مساله در دل مسائل بزرگ‌تری قابل‌طرح است و آن مسائل بزرگ‌تر همان التقاطی بودن دانش از شبه‌نئولیبرالیسم‌ و ایسم‌های دیگری است که ما با آنها سروکار داریم.

 • |

  اخراج دکتر بیژن عبدالکریمی از دانشگاه آزاد بابت اظهاراتش در دفاع از دوران پهلوی این نگرانی را به وجود آورده که فضای دانشگاه از هرگونه اظهار نظر و گفت و گو پیرامون مسائل مختلف خالی شود و به جریانی یکطرفه تبدیل گردد.