درآمد مالیاتی
  • |

    بررسی عملکرد 11ماهه امسال درآمدهای مالیاتی نشان می‌دهد از کل درآمد مالیاتی امسال در 11ماه حدود 94 درصد آن وصول شده است. نکته قابل‌تامل اینکه، درحالی رقم مالیات اشخاص حقوقی 172 درصد محقق شده که این میزان برای مالیات بر ثروت فقط 36 درصد، برای مالیات بر واردات 60 درصد، برای مالیات برکالا و خدمات 88 درصد و برای مالیات بر درآمدها 97 درصد بوده است.

  • |

    در حالی در سه ماهه ابتدایی امسال حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان از بودجه دولت از محل درآمدها محقق شده که نسبت به رقم سه دوازدهم مصوب حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد