درگاه ملی مجوزها
 • |

  رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ما می‌دانیم تا این لحظه علیرغم اینکه درگاه ملی راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است گفت: زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم.

 • |

  طبق گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، بانک مرکزی، شهرداری‌های کشور و معاونت علمی رئیس جمهوری علی رغم صراحت قانون و پایان مهلت مقرر، تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند.

 • |

  رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها گفت: مصوبه‌ی مجلس در خصوص استفاده از درگاه ملی مجوز‌های کشور به ایجاد یک روزنه‌ی امید برای جوانان منجر می‌شود و امضا‌های طلایی در این زمینه از بین خواهد رفت.

 • |

  امروز یکشنبه در حالی اتصال دستگاه‌‌ها به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار ابلاغ می‌شود که تاکنون 5 دستگاه‌ها مجوزهای خود را به تایید هیات مقررات‌زدایی نرسانده و تلاشی برای اتصال به درگاه این درگاه نداشتند.