دیانا رحیمی
  • |

    در وزن ۶۰- کیلوگرم ساندا بخش دختران جوانان، «دیانا رحیمی» در دیدار نهایی با یک نمایش درخشان ضمن ناک اوت کردن حریف خود به مدال طلای این مسابقات دست یافت.