روسیه
 • |

  در سایه‌ی جنگ غزه و کشتار مردمان آن، اخبار جنگ اوکراین و روسیه به حاشیه رفته است. جنگی که نزدیک شدن به انتخابات در هردو کشور، بحران سوخت و مخالفت‌ با کمک‌های ارسالی غرب به اوکراین آن را تحت تاثیر قرار داده است.

 • |

  از 7 اکتبر و ماجرای حمله شنبه صبح گردان‌های القسام حماس به منطقه غلاف غزه و به هلاکت رسیدن 1400 صهیونیست تا به امروز، روسیه واکنشی متفاوت نسبت به این حمله و دور جدید جنگ غزه اتخاذ کرده است. واکنشی که شائبه اتحادی جدید میان روسیه و مقاومت فلسطین را ایجاد کرده است.

 • |

  آمریکا برای مهار و مقابله با روسیه و چین دست به ایجاد اتحاد I2U2 زد. اتحادی بین امارات، ایالات متحده آمریکا، هند و اسرائیل با هدف توسعه همکاری اقتصادی و امنیتی که می‌توان آن را در راستای مقابله با برنامه یک کمربند و یک جاده دانست

 • |

  به مروز زمان، شکست ضد حمله اوکراینی‌ها که چندین ماه برای آن تبلیغات کرده و برای انجام آن هزینه مالی و لجستیکی و پشتیبانی زیادی را به متحدان خود تحمیل کرده بودند، نمایان می‌شود. به همین دلیل این سوال در محافل رسانه‌ای غربی شکل گرفته است که این جنگ چه زمان و چگونه به پایان می‌رسد؟