سدسازی
  • |

    در این گزارش آمده: به‌دلیل برنامه‌ریزی‌های نادرست، سدهای تاسیس شده در کشور موجب از بین رفتن برخی زیست‌بوم‌ها و همچنین خالی ماندن درصد قابل توجهی از حجم مخازن تاسیس شده در دوره چشمگیری از زمان بهره برداری آنها شده است.

  • |

    علی ذبیحی، قائم مقام وزیر نیرو از اجرای طرح‌های سدسازی در کشور و اجرای برنامه ساخت ۲۴ سد جدید با از استفاده منابع خارجی و فاینانس تا پایان سال خبر داد