سرباز قاسم سلیمانی
  • |

    «سرباز قاسم سلیمانی» کتابی است که به روایت زندگی شهید قاسم سلیمانی از زمان تولد تا شهادتش می‌پردازد. فرمانده‌ای که در رسانه‌های غربی با عناوینی چون شمشیر ایران، ژنرال باهوش منطقه، فرمانده سایه‌ها و... معرفی شده است.