سزارین
  • |

    رویکرد قهری به فرزندآوری، گنجاندن مسائل غیرمرتبط، تبعیض و ظلم علیه محرومین و غیرکارمندان، بار مالی فراوان، بی‌توجهی به موانع اصلی و ... از جمله ایرادات بنیادین طرح فعلی است.

  • |

    رویکرد "اجبار به فرزندآوری" با ایجاد کردن محدودیت در دسترسی به اقلام پیشگیری از بارداری، غربالگری، سقط درمانی و غیردرمانی و سزارین، به نحوی در تمام مراحل بارداری تا زایمان دخالت کرده است. چنین رویکردی نه تنها بعید است جواب بدهد، بلکه ممکن است منجر به واکنش اجتماعی اولا در انتخابات و ثانیا نسبت به اصل مسئله افزایش فرزندآوری شده و کلیت آن را به محاق ببرد.

  • |

    ایمانیه در همایش بین‌المللی سلامت زنان در شیراز افزود: سلامت زایمان مقوله‌ مهم سلامت زنان است که شاهد انجام ۱۰۰ درصد زایمان‌ها به‌ شكل سزارین در بیمارستان‌های خصوصی شیراز هستیم