سووشون
  • |

    مراسم بزرگداشت سیمین دانشور در خانه هنرمندان ایران به همت بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان با عنوان "با سیمین؛ ۱۳۹۰-۱۳۰۰" برپا می‌شود/ فریبا کوثری بخشی از رمان "سووشون" سیمین دانشور را همراه با موسیقی زنده در این مراسم روخوانی می‌کند