سپاه صحابه
  • |

    شیخ محمد نواز عرفانی ساعتی پیش به دست عوامل تکفیری سپاه صحابه در اسلام آباد به شهادت رسید/ ارتش پاکستان برای جلوگیری از تحرکات شیعیان برای تصرف پاراچنار به حرکت در آمده است