شعار اربعین
  • |

    کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در راستای امر فرهنگی خود شعار اربعین سال ۱۴۰۲ را اعلام کرد. براین اساس «حیاتنا الحسین» شعار اربعین ۱۴۰۲ شد.