شعر جوان
  • |

    نشست خبری اردوی شعر انقلاب/۱- دبیر جشنواره: این اردوی آموزشی با هدف پرورش نسل جدید شاعران متعهد و انقلابی برگزار می‌شود که برای این منظور به برنامه‌ریزی مدون برای آینده این شاعران نیازمندیم/ در دوره گذشته توانسته‌ایم شاعران متعهد، ‌توانا و انقلابی را معرفی کنیم