شفافیت اقتصادی
  • |

    مناظره با موضوع "شفافیت اقتصادی"// رئیس مرکز پژوهش اتاق بازرگانی ایران: همین الان دولت سازوکارهایی دارد که از اموال همه آگاه است/ ورود دولت به راهکارهای غیرمعمول برای بررسی اموال مردم شکست خواهد خورد و فضای بگیربگیر را به وجود می‌آورد

  • |

    مناظره با موضوع "شفافیت اقتصادی"// رئیس بسیج حقوقدانان کشور: دارایی‌های همه مردم در بانک‌ها در راستای قانون مبارزه با پولشویی رصد می‌شود/ تقریبا حساب بانکی‌ همه افراد مورد رصد است و حریم کسی هم نقض نشده است/ باید از میزان اموال مسئولان باخبر شویم و این حق مردم است