شفافیت داوطلبانه
  • |

    اسفند ماه سال گذشته ۱۶۲ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از هیات رئیسه مجلس خواستند که نسبت به اجرای طرح شفافیت داوطلبانه در هیئت رئیسه مجلس اقدام کند و اعلام کردند، می‌خواهند به صورت داوطلبانه آراء خود را منتشر کنند. پس از گذشت ۵ ماه هنوز از انتشار عمومی آراء نمایندگان خبری نیست

  • |

    جمعی از وکلای ملت در نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند کلیات طرح «شفافیت آرا» به‌صورت دو شوری به رأی گذاشته شود و رأی‌گیری برای آن طبق درخواست تقدیمی گذشته جمعی از نمایندگان به صورت علنی و شفاف انجام پذیرد.