شهرداری تهران
  • |

    ناگفته‌های پرونده‌ی باغ گیاه‌شناسی/ مرور برخی از مهم‌ترین مصیبت‌های نظام برنامه‌ریزی شهری در پرونده‌ی باغ گیاه‌شناسی

  • |

    باغ گیاه شناسی ملی ایران، گوهری واقع در غرب پایتخت که این روزها مورد حمله برج سازان قرار گرفته، خطرات بزرگی را در برابر حیات آینده خود مشاهده می کند. ساخت و سازهایی که محل قانونی نداشته و با تخلف های گسترده همراه هستند، دوباره پس از مدت ها توقف، شروع به پیش روی در حریم باغ گیاه شناسی تهران کردند. به عقیده بسیاری از کارشناسان، این پروژه ها منجر به نابودی کل باغ در سال های آینده خواهد شد.

  • |

    رشد عجیب بودجه‌ی شهرداری تهران در سال‌های گذشته سوالاتی در خصوص منبع تامین درآمد شهرداری ایجاد کرده است. درآمدزایی شهرداری تهران در سال گذشته از مرز منابع مصوب در بودجه 1402 گذشت و زاکانی برای خرج این درآمدها متممی را تقدیم شورای شهر تهران کرد. بخشی از منابع مالی شهرداری تهران از بخش‌هایی تامین می‌شود که تبعات خود را در سالهای آینده نشان خواهد داد.