شورای عالی انقلاب فرهنگی
 • |

  عماد افروغ: به عنوان یکی از اعضای حقیقی شورای فرهنگ عمومی یادآور می‌شوم که مصوبات شورای فرهنگ عمومی، فی‌نفسه اعتبار قانونی ندارد، مگر این‌که به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی برسد.حال اگر این مصوبه به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده باشد، چگونه مبنا و توجیه قانونی دارد؟

 • |

  برعکس آنچه رئیس پلیس بارها مورد تاکید قرار داده است، گشت ارشادی که امروز مستقل از رسیدگی به جرم کیفری اجرا میشود هیچ مبنای قانونی ندارد. ریشه‌ی به وجود آمدن فرآیندی مثل گشت ارشاد را باید در ضعف شدید حکمرانی فرهنگی در کشور جست‌وجو کرد.

 • |

  در حال حاضر نهاد آموزش بدلیل مشکلات اقتصادی بیشتر راهی برای پیشرفت مالی افراد است. ساختارهای موجود هم بدلیل عدم وجود نیروی اسنانی درست، توانایی مشکل‌گشایی از معضلات را نخواهند داشت.

 • |

  درحالی که شورای عالی انقلاب فرهنگی درپی تصویب امتیاز نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی است، انتشار یک خبر فضا را اینطور تغییر داد که این امتیاز دیگر وجود ندارد

 • |

  نادری: همین ساز وکار فعلی کنکور با همه‌ی ضعف‌هایی که دارد در واقع هنوز راه صعود طبقاتی را نبسته است. هنوز از مناطق محروم هستند دانش‌آموزانی که می‌آیند در دانشگاه تهران سر کلاس من می‌نشینند. منتها با اجرای این مصوبه، اساسا این راه برای همیشه بسته می‌شود

 • |

  شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه‌‌ی تنظیم ظرفیت‌های هر رشته با نیاز کشور را برعهده دارد. اقدامی که هم جلوی تولید فارغ التحصیل بیکار را میگیرد و هم سرمایه‌های انسانی کشور را در جهت حل نیازهای کشور هدایت خواهد کرد