شورای عالی شهرسازی
  • |

    شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طرح جامع شهر 'نمین' اردبیل را که در آذرماه سال ۹۱ توسط وزارت راه و شهرسازی تهیه شده بود، مورد بررسی و تصویب نهایی قرار داد

  • |

    معاون شهرسازی و معماری وزیر مسکن با بیان اینکه بازبینی مجدد اطلاعات مجموعه شهر تهران در شورای عالی شهرسازی کلید خورد،گفت: بر همین اساس مطالعاتی در این خصوص انجام و راه کارهایی نیز برای رفع مشکل ارائه شده است