شورای عالی مسکن
  • |

    رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: حضور رئیس‌جمهور در راس شورای عالی مسکن بهترین ضمانت برای اجرای قوانین تولید مسکن و جلوگیری از کم کاری دستگاه های مرتبط با تولید مسکن خواهد بود.

  • |

    طبق مصوبه مجلس، صندوق ملی مسکن به منظور ایجاد هم افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن تشکیل می‌شود.

  • |

    شورای عالی مسکن با افزایش وام مسکن روستایی از ۱۰ به ۱۲.۵ میلیون تومان موافقت کرد/ این تسهیلات برای نوسازی خانه‌های روستایی و با کارمزد چهار درصد پرداخت می‌شود