شورای عالی انقلاب فرهنگی
  • |

    شورای‌عالی انقلاب فرهنگی که سال‌هاست آن‌طور که از آن انتظار می‌رفت و موردتوقع بود و اساسا برای آن ایجاد شده بود، اثرگذاری خاصی در حوزه فرهنگ و آموزش نداشته و همیشه در زمینه رهنمودی و کلی‌گویی مانده بود، تصمیماتی را اتخاذ و موادی را مصوب کرده است که در آینده‌ای نه‌چندان دور بر روند گزینش دانشگاه‌ها و البته پروسه تحصیل دانش‌آموزان اثرگذار خواهد بود.

  • |

    رئیس دانشگاه بیرجند: وظیفه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی توسعه همه جانبه مبتنی بر فرهنگ اسلامی است/ مهمترین رویکرد این شورای باید در راستای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و رصد مسائل فرهنگی و مذهبی باشد