صحن علنی
  • |

    مصباحی‌مقدم طی تذکری در صحن علنی مجلس: گاهی ۸۰ نفر در رأی‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند؛ اینگونه وقتمان را تلف می‌کنیم/ هیأت رئیسه تدبیری بیاندیشد

  • |

    نمایندگان مجلس با تصویب طرح یک فوریتی استفساریه‌ای در قانون تأمین اجتماعی موافقت کردند که سابقه پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان‌آور به هر میزان، قبل یا بعد از اشتغال در مشاغل عادی به ازای هرسال سابقه، یک‌سال و نیم محاسبه می‌شود