صدا وسیما
  • |

    "شورای نظارت بر صدا وسیما" طی گزارشی عملکرد رسانه ملی در شش ماهه نخست ۹۱ در پرداخت به مقولات سبک زندگی را ضعیف و نامناسب ارزیابی کرد/ شورا لازم دانسته تا مدیران سازمان، توجه بیشتری به محتوای سریال‌های ایرانی داشته‌باشند + گزارش