صندوق توسعه
  • |

    دکتر حسن سبحانی استاد دانشگاه تهران با انتشار ویدئویی در کانال شخصی خود به ارائه‌ی تحلیلی از بودجه‌ی 1400 پرداخت. وی با اشاره به تشدید کسری تراز عملیاتی در سالهای گذشته، رانت‌هایی که دولت به وسیله‌ی آن این کسری را جبران می‌کند را برشمرد.

  • |

    عضو کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: کمیسیون برنامه و بودجه برداشت دولت از صندوق توسعه ملی را رسیدگی خواهد کرد و مسئولان دولتی باید با حضور در نشست ویژه این کمیسیون توضیحات لازم را ارائه کنند.