صنعت پتروشیمی
  • |

    در 6 ماه اخیر کش مکش شدید برای تعیین نرخ خوراک پتروشی‌ها و صنایع پتروشیمی‌ها شکل می‌گیرد اما چگونه پتروشیمی‌ها موفق می‌شوند مصوبه‌ی دولت را به نفع خود تغییر دهند؟

  • |

    چالش بر سر تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در کشور قدمتی چندین ساله دارد و پدیده‌ای نو ظهور نیست. اما سوال این است که در این چند دهه استدلال‌های موافق و مخالف افرایش نرخ خوارک پتروشیمی‌ها چه بوده است؟