فرار مالیاتی
 • |

  با وجود آن که بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین نظام سلامت به عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان اذعان دارند؛ میزان فرار مالیاتی جامعه پزشکی در هاله‌ای از ابهام و محل اختلاف سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهاست.

 • |

  رییس سازمان امور مالیاتی گفت حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 • |

  در 8 ماهه امسال حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی 23 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند اما 101 هزار پزشک، دندانپزشک و مشاور خانواده از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.

 • |

  راهکار در بیان آسان و در عمل بسیار نیازمند همت سیاستگذار و مجری است. قطع رانت نفت برای جداسازی نظام اقتصادی از بیماری هلندی و استفاده از مالیات به‌عنوان منبع پایدار بودجه راهبردی است که اقتصاد ایران راهی جز آن ندارد.

 • |

  طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود

 • |

  جان مک آفی پدیدآورنده شرکت مک آفی، اولین نرم‌افزار ضدویروس تجاری دستگیر شد.

 • |

  پزشکان متخصص و دندانپزشکان کشور در کمترین مقدار باید سالانه ۶۸۰۰ میلیارد تومان مالیات بپردازند که رقم پرداختی آن‌ها به ۷۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد. البته در این رقم سهم پزشکان عمومی که تعداشان به ۸۰ هزار نفر می‌رسد لحاظ نشده است.