فرار مالیاتی
 • |

  بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه یک حساب بانکی بیش از ۱۰۰ تراکنش واریز به حساب در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش تجاری تلقی می‌شود و باید مالیات پرداخت کند.

 • |

  با وجود آن که بسیاری از نمایندگان مجلس و مسئولین نظام سلامت به عدم استفاده پزشکان از دستگاه کارتخوان اذعان دارند؛ میزان فرار مالیاتی جامعه پزشکی در هاله‌ای از ابهام و محل اختلاف سازمان نظام پزشکی و سایر نهادهاست.

 • |

  رییس سازمان امور مالیاتی گفت حدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.

 • |

  در 8 ماهه امسال حقوق‌بگیران بخش دولتی و خصوصی 23 هزار میلیارد تومان مالیات داده‌اند اما 101 هزار پزشک، دندانپزشک و مشاور خانواده از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.

 • |

  راهکار در بیان آسان و در عمل بسیار نیازمند همت سیاستگذار و مجری است. قطع رانت نفت برای جداسازی نظام اقتصادی از بیماری هلندی و استفاده از مالیات به‌عنوان منبع پایدار بودجه راهبردی است که اقتصاد ایران راهی جز آن ندارد.

 • |

  طبق محاسبات سازمان امور مالیاتی میزان فرار مالیاتی ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به فرار مالیاتی و ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر به اجتناب مالیاتی مربوط می‌شود