فساد اقتصادی
 • |

  من از ذوق قانون اساسی اینطور می‌فهمم که امور هر چقدر مهم‌تر می‌شود، قانون‌گذار به سمتی برده است که عموم مردم ایران در آن اظهار نظر کنند. مثلا رفراندوم را برای همین معرفی کرده‌است. اما به نظر می‌آید که بعضی از سران قوا و مسئولین برعکس این ذوق، وقتی امور از امور مهمه می‌شود آن را محفلی‌تر می‌کنند.

 • |

  رئیس قوه قضائیه: دشمن تلاش می‌کند این گونه تبلیغ کند که فساد در کشور ما سیستماتیک است اما من می گویم که فساد در کشور ما سیستمی نیست بلکه یک استثنا در یک اداره و سازمان است.

 • |

  راغفر معتقد است مبارزه با فساد باید یکی از اولویت‌های دولت آینده باشد. وی تاکید کرد:‌ مبارزه با فساد نه تنها اصلی‌ترین مساله دولت بلکه اصلی‌ترین مساله حکومت باید باشد زیرا مهمترین تهدید سیاسی در کشور همین مساله فساد است که امکان اصلاحات را می گیرد.

 • |

  رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ ارز باید برای همه یکسان باشد چرا که با تعدد نرخ ارز، عملا ما اختیار امضاهای طلایی را به وزرا و کارشناسان می‌دهیم و فسادزاست.

 • |

  در بازه سال های ۸۹-۱۳۸۵ شاخص ادراک فساد دچار افت بوده است که نشان دهنده ادراک فساد بیشتر بوده است و شاخص کنترل فساد نیز در این بازه رو به کاهش بیشتر بوده است که نشان‌دهنده افزایش فساد است. هم جهتی این دو شاخص در بازه‌های زمانی بعد نیز ادامه یافته است.