فناوری
 • |

  وزیر امور خارجه با بیان اینکه با لغو تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی ایران می‌تواند قطب علم و فناوری در منطقه باشد، گفت: سیاست ما در وزارت امور خارجه، خدمت به اقتصاد کشور است و در این راستا ورود به حوزه اقتصادی یک ضرورت محسوب می‌شود.

 • |

  رهبر معظم انقلاب: «متولّیان فرهنگی کشور در نکوهش بیکاری و کم‌کاری و فرار از کار سخت، برای کار فرهنگی برنامه‌ریزی کنند. آقاجان! کار سخت را باید قبول کرد. اگر کار سخت را ما به خودمان تحمیل نکنیم، قبول نکنیم، به جایی نمی‌رسیم؛ آن کسانی که توانستند در صنعت، در فنّاوری، در مسائل علمی به اوج برسند، کارهای سخت را بر خودشان تحمیل کردند. این، فرهنگ‌سازی لازم دارد. اینکه فقط دنبال کارهای آسان باشیم، کار پیش نمی‌رود.»

 • |

  «ری کرزوایل» آینده پژوه آمریکایی، مدیر فنی گوگل، مخترع و نویسنده کتاب‌هایی همچون تکنیکی نزدیک است، باور دارد نامیرایی تا سال ۲۰۵۰ دست یافتنی است. پیشگویی‌های او در این گرافیک اطلاع رسان ارائه شده است.

 • |

  تاریخ انسان سرشار از نوآوری‌هایی است که هرکدام انقلابی در دانش و صنعت محسوب می‌شوند و تصور زندگی مدرن به شکل کنونی بدون وجود آن‌ها غیرممکن است. برای آشنایی با ۹ نوآوری که زندگی انسان را دگرگون ساخته با ما همراه باشید.