فیلیمو
 • |

  بنابر دستور بازپرس محترم شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال جیران صادر شد.

 • |

  اینکه مخاطب ایرانی سریال دوست دارد و سریال ایرانی را بیشتر دوست دارد نیاز به آمار و اعداد و رقم ندارد. اینکه باید سهم پلتفرم‌ها از کاربران داخلی در یک فضای معقول بیشتر شود، یک امر بدیهی است و نیاز به توضیح ندارد. با اینکه سریال‌ها باید موارد کلی و استاندارد را رعایت کنند هم اکثریت موافق هستند. پس حالا و در این شرایط نیاز به یک عزم جدی است تا آثار باکیفیت بالا تولید شود.

 • |

  برای سر و سامان دادن به اوضاع آشفته نمایش خانگی و کم فروشی آن‌ها به مخاطب، باید نقش نهاد بالادستی و تنظیم‌گری مانند ساترا بازخوانی شود تا نظارت بی طرفانه، پیگیری مشکلات حقوقی و محتوایی پلتفرم‌ها، ایجاد تعادل در محتوا و رعایت حقوق مخاطب احیا شود.

 • |

  اگر کرونا روی مشاغل دیگر تاثیر منفی گذاشت، اینجا و روی پلتفرم‌های داخلی و تولیدکنندگان بازی‌ها اثر مثبت گذاشت و کسب‌وکار آنها را رونق بخشید. ضرورت ماندن مردم در خانه‌هایشان نیاز به ابزاری برای پرکردن اوقات خالی‌شان داشت و چه چیزی بهتر از فیلم دیدن و موسیقی شنیدن. کرونا هم بازار این پلتفرم‌ها را در دو سال اخیر گرم‌تر کرد و البته که این پلتفرم‌ها هم در بزنگاه‌ها بیشتر حواس‌شان به افزایش هزینه اشتراکات بود تا شرایط خاص مردم و جامعه.

 • |

  مستقل شدن فیلیمو و نماوا از یکدیگر باعث افزایش هزینه‌های جاری این دو پلتفرم شده و یکی از عوامل گران شدن قیمت اشتراک آن‌ها ساختن تولیدات مستقل است، که به گفته نماوا و فیلمو هزینه تولیدات جدید از اشتراکات مخاطبان فراهم می‌شود.