قیمت خیار
  • |

    خیار یکی از محصولات گلخانه‌ای است که سال۹۱ پیش از آغاز به کار دولت یازدهم با قیمت ۷۰۰تا ۸۰۰تومان به دست مردم می‌رسید، ولی اکنون در برخی نقاط به بیش از ۲۰ هزار تومان افزایش یافته است.