لطیفی
  • |

    نشست صمیمانه معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اعضای هیات ‌مدیره انجمن بهره‌وری ایران و انجمن توسعه بهره‌وری ایران، دوشنبه۲۰ دی در محل این سازمان برگزار شد و علل تحقق ‌نیافتن بهره‌وری در نظام اداری کشور مورد بررسی قرار گرفت.