مجوزهای کسب و کار
  • |

    رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه همه ما می‌دانیم تا این لحظه علیرغم اینکه درگاه ملی راه‌اندازی شده برای مردم ثمری نداشته است گفت: زیبنده کشور ما نیست که در حوزه کسب و کار رتبه ۱۲۷ را داشته و سه رقمی باشیم.

  • |

    طبق گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، بانک مرکزی، شهرداری‌های کشور و معاونت علمی رئیس جمهوری علی رغم صراحت قانون و پایان مهلت مقرر، تاکنون به درگاه ملی مجوزهای کشور متصل نشده‌اند.

  • |

    شاید بتوان یکی از جدی‌ترین تفاوت‌ها میان مجلس یازدهم و ادوار پیشین مجلس شورای اسلامی را افزایش سطح و کیفیت نظارت خودجوش مردمی بر عملکرد نمایندگان دانست. مساله‌ای که می‌توان اثر آن را در اعلام شفاف آرای نمایندگان توسط خودشان و به‌صورت داوطلبانه مشاهده کرد.