محاربه
  • |

    آیت الله قرهی در گفتگوی تفصیلی با «نسیم»: رأفت اسلامی حد و اندازه دارد/ فتنه محاربه بوده است و سران فتنه بلاشک از لحاظ مبانی فقهی مهدور الدم هستند/ اگر قوه قضائیه فتنه گران را محاکمه کرده بود امروز به اسم اعتدال به برخی مناصب دولتی باز نمی‌گشتند