محله انقلاب
  • |

    به خاطر طرح توسعه‌ی دانشگاه تهران ساکنان منطقه با مشکلات زیادی پیرامون اموال خود مواجه شده‌اند. مردم بدلیل افت قیمت به‌واسطه‌ی طرح، در مواردی مجبور شدند خانه‌ی خود را زیر قیمت بفروشند و متضرر بشوند. علاوه بر این محله با معضلات فرهنگی و اجتماعی جدیدی مواجه شده است