مدرسه ابتدایی
  • |

    تعداد دانش‌آموزان ترک‌تحصیل‌کرده یا بازمانده از تحصیل در دوره ابتدایی به طرز محسوسی افزایش پیدا کرده که خب اگر قرار بر علت‌یابی باشد، هزینه بالای آموزش، ناامیدی طبقه کمتر برخوردار از رقابت از این مسیر برای رشد و پیشرفت و البته آموزش غیرحضوری می‌تواند از علل این افزایش نگران‌کننده آمارها باشد.

  • |

    صدها آمریکایی ساکن شهر "نیوتان" آمریکا با تجمع مقابل کلیسای این شهر، با خانواده‌ها‌ و بستگان کشته‌شدگان در حادثه تیراندازی در مدرسه ابتدایی "سندی هوک" ابراز همدردی کردند/ خبرگزاری فرانسه: این حادثه، یکی از فجیع‌ترین تیراندازی‌ها به مردم عادی در تاریخ آمریکا است