مزایای خاص
  • |

    تکرار پدیده‌ی حقوق ها و پاداش‌های نامتعارف و اعتراض نهادهای نظارتی پیرامون دایره نظارتی خود نشان از وجود ایراداتی جدی در نظام پولی و نیز اداری کشور بوده که مانع از حل و فصل این پدیده شده است.

  • |

    مدیرکل امور مجلس سازمان بهزیستی از تصویب قانون اختصاص مزایای خاص و فوق‌العاده به کارکنان این سازمان، در کمیسیون بهداشت مجلس خبر داد/ "بر این اساس، حقوق کارکنان بهزیستی همچون سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون، افزایش می‌یابد"