مسعود دیانی
  • |

    یادنامه‌ی روزنامه‌ی فرهیختگان برای مسعود دیانی، مجری برنامه سوره که بعد از تحمل رنج بیماری چشم از جهان فروبست