مصرف‏ کننده
  • |

    عضو کمیسیون اقتصادی گفت: ارز ترجیحی نه تنها به هدف نهایی خود نرسید بلکه موجبات توزیع رانت‌های چند ده هزار میلیاردی، هدر رفت منابع و همچنین ایجاد آشفتگی در بازار کالا را فراهم آورد.

  • |

    مدیرعامل سازمان حمایت: طرح ویژه بازرسی و نظارت بربازار لوازم مورد نیاز مدارس با ابلاغ به استان‌ها از دهم شهریور ماه آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه دارد