معیشت
 • |

  در همین ماجرای ارز ۴۲۰۰ من یک اصل کلی دارم که می‌گویم دولت مدرن ایران ناکارآمد است؛ اشکال دارد، فساد و رانت دارد ولی مردم را تنبیه می‌کند. در کشور یک دولت ناکارآمد نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ را تخصیص بدهد، چه کار می‌کند؟ آن را حذف می‌کند. بنزین هزار تومان می‌شود سه‌هزار تومان. در ماجرای ارز ۴۲۰۰ و یارانه هم این موضوع وجود دارد.

 • |

  بررسی وضعیت ۵۳ قلم کالای مهم در سبد مصرف خانوار در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ اغلب کالاها با رشد چشمگیری مواجه شده است.

 • |

  گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون کار، حداقل 15میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند.

 • |

  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران از تورم سالهاست عقب مانده،گفت:طبق برآوردها، هزینه سبد معیشت برای خانوار کارگری با ۳.۳نفر جمعیت، ۱۰ میلیون تومان است.

 • |

  براساس نتایج نظرسنجی پیامکی شب گذشته برنامه "پایش"، ۲۶۹ هزار و ۲۲۲ نفر "بهبود معیشت عمومی"، ۱۵۰ هزار و ۱۲۵ نفر "بهبود محیط کسب و کار" و ۶۹ هزار و ۵۵۶ نفر "اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی" را مهمترین اولویت دولت یازدهم عنوان کردند