معیشت
 • |

  مسئله ارز ترجیحی، چالش اصلی سیاست‎گذاری کشور نیست بلکه خود زائیده چالش‌های دیگری است که در صورت مسکوت ماندن و عدم ریشه‌یابی برای آن‎ها، چالش ارز ترجیحی به شکل دیگری بازتولید خواهد شد.

 • |

  اگر یک حساب سرانگشتی انجام دهیم از اینکه مبلغ پرداختی برای سبد فرهنگی یک خانواده ایرانی چقدر می‌تواند باشد، به رقمی از ۹۸۰۰۰۰ تومان تا ۳۱۵۰۰۰۰ تومان می‌رسیم.

 • |

  در جمع سیاست‌مدارها و اقتصاددان‌ها، وقتی صحبت از سنجش نابرابری می‌شود، «ضریب جینی» پای ثابت اغلبِ تحلیل‌هاست. آن‌ها، برای دفاع از وضع موجود، معمولاً می‌گویند ضریب جینی ثابت مانده است. اما انگس دیتون، برندۀ نوبل اقتصاد، به همراه همسرش آنه کیس، می‌گوید ضریب جینی می‌تواند برای سال‌ها تکان نخورد و درعین‌حال نظام‌های اجتماعی مثل نظام سلامت و آموزش روزبه‌روز به شکاف طبقاتی دامن بزنند. آنگاه محاسبۀ دقیق اعشار این شاخص هیچ سودی نخواهد داشت. ضریب جینی چگونه مؤلفه‌های اساسی نابرابری را نادیده می‌گیرد؟

 • |

  در همین ماجرای ارز ۴۲۰۰ من یک اصل کلی دارم که می‌گویم دولت مدرن ایران ناکارآمد است؛ اشکال دارد، فساد و رانت دارد ولی مردم را تنبیه می‌کند. در کشور یک دولت ناکارآمد نمی‌تواند ارز ۴۲۰۰ را تخصیص بدهد، چه کار می‌کند؟ آن را حذف می‌کند. بنزین هزار تومان می‌شود سه‌هزار تومان. در ماجرای ارز ۴۲۰۰ و یارانه هم این موضوع وجود دارد.

 • |

  بررسی وضعیت ۵۳ قلم کالای مهم در سبد مصرف خانوار در فروردین ماه سال جاری نسبت به ماه مشابه پارسال نشان می‌دهد که نرخ اغلب کالاها با رشد چشمگیری مواجه شده است.

 • |

  گمان نکنید این 4ویژگی که نشان از معیشت سخت کارگران دارد برای طبقه‌ای با جمعیت دو یا سه‌میلیونی است، بلکه براساس آمارها و طبق ماده2 قانون کار، حداقل 15میلیون نفر از جمعیت شاغل کشور را می‌توان کارگر خواند.