مهاجرت پزشکان
  • |

    مهاجرت پزشکان، پرستاران، ماماها و سایر نیروهای نظام سلامت کشور به آن سوی آب ها برای اینکه بمانند، زنگ خطری است که مسئولان امر باید آن را جدی بگیرند.

  • |

    رئیس سازمان نظام پزشکی مشهد گفت: روند مهاجرت پزشکان آمار رو به رشدی دارد و این موضوع به وضعیت نامناسبی تبدیل شده است.