مهاجرپذیری
  • |

    این که سال‌هاست در ارتباط با مهاجران در ایران حرفی در میان است و حواشی و اتفاقات بسیاری هم از سر گذشته، نشان از اهمیت بالای این موضوع و انجام اقدامات و گرفتن تصمیمات ویژه‌ای دارد.

  • |

    براساس مطالعات انجام شده، طی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵، ۳۰۵ هزار نفر از استان تهران خارج و در همین بازه زمانی ۷۷۰ هزار مهاجر به تهران وارد شده‌اند که به گفته یک جمعیت‌شناس باتوجه به اینکه جمعیت کشور طی سال‌های گذشته افزایش یافته، بالطبع تعداد مهاجرین به دلیل تورم، محدودیت افزایش زمین‌های کشاورزی و اشباع این بخش و بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش یافته و عمدتا مهاجرت ناشی از فقر و فلاکت زیاد شده است.