مهمانی 10 کیلومتری
  • |

    وزیر کشور با اعلام اینکه سه میلیون نفر در جشن ۱۰ کیلومتری غدیر در تهران حضور داشتند، گفت: برخی می‌گویند دهه هشتادی‌ها از انقلاب جدا شده‌اند، درصورتی که همین دهه هشتادی‌ها آیین هایی چون غدیر و اربعین را برپا می‌کنند.

  • |

    برگزاری مراسم «شادپیمایی غدیر» پاسخی است به آن انتقادها و آن ضرورت اجتماعی و نشانی است از تحول‌خواهی شیعی. تحول‌خواهی‌ای که در چهارچوب فقه و معارف شیعی تلاش می‌کند پاسخ به اقتضائات و نیازهای زمانه را هم بدهد.