مکه مکرمه
  • |

    عربستان سعودی برای جاسوسی از حجاج در مراسم حج و شناسایی و ربودن آسان حجاج مورد نظر خود، بستن مچ بند اجباری برای حجاج را در دستور کار قرار داده است.

  • |

    ۱۶۴ هزار و ۶۰۱ زائر ایرانی در قالب یک‌هزار و ۲۵۵ کاروان تا پایان روز ششم فروردین‌ماه به شهر مکه مکرمه وارد شده‌اند/ ۱۳۹ هزار و ۳۱۸ نفر در قالب ۹۶۳ کاروان نیز مکه را به مقصد شهرهای خود در ایران ترک کرده‌اند