نامگذاری سال 1400
  • |

    رهبرانقلاب در پیامی سال نو را به مردم ایران تبریک گفت و سال 1400 را سال تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها نامگذاری کردند