نرخ خوراک پتروشیمی
  • |

    در 6 ماه اخیر کش مکش شدید برای تعیین نرخ خوراک پتروشی‌ها و صنایع پتروشیمی‌ها شکل می‌گیرد اما چگونه پتروشیمی‌ها موفق می‌شوند مصوبه‌ی دولت را به نفع خود تغییر دهند؟

  • |

    احمد توکلی در گفتگو با «نسیم»: نرخ پایین خوراک پتروشیمی‌ها موجب شده تا سود‌های افسانه‌ای در جیب صاحبان این شرکت‌ها قرار گیرد/ برخی از ویژه‌خواران در حال لابی‌گری در مجلس برای جلوگیری از واقعی‌سازی نرخ خوراک هستند/ مجلس باید به فکر حفظ منافع ملی باشد نه منافع فردی