نهضت
  • |

    در قرآن‌کریم در زیر واژه اسلام، ما به دو گونه اسلام برخورد می‌کنیم و به‌دنبال آن در جامعه خودمان هم به یک گونه سوم... برای اینکه با اسلام آشناتر شویم، چه بهتر که بازتعریف اسلام را از خود قرآن بگیریم. کلمه اسلام در زبان عربی ازقبیل کلمه تسلیم و استسلام است. اسلام، تسلیم و استسلام یعنی چیزی را پذیرابودن بی‌آنکه دربرابر آن مقاومت و حساسیت منفی داشته باشیم؛ پذیرش کامل، بی‌چون و چرا و بدون مقاومت؛ این می‌شود معنی اسلام.

  • |

    سیف‌الله کریم‌‌زاده، مدیر‌کل آموزش‌وپرورش استان مرکزی در گقتگو با «نسیم»: ۹۶ درصد جمعیت استان باسواد هستند/ از این نظر استان در رتبه سوم کشور قرار دارد/ ۱۴ هزار بی‌سواد در سامانه نهضت سوادآموزی استان ثبت شده‌اند که تا پایان برنامه پنجم توسعه این عدد باید به صفر برسد