نیروی کار
  • |

    یکی از مهم­ترین نهادهای حمایتی در بازار کار، نهاد «حداقل دستمزد» است. از مذاکرات پیرامون تعیین حداقل دستمزد به‌عنوان یکی از چالشی­‌ترین مذاکرات در دنیای امروز سخن گفته می‌شود که معلول پیامدهای گسترده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن است. تعیین حداقل دستمزد با رویکرد حمایت از کارگر و جلوگیری از به استثمار کشیدن نیروی انسانی به نحو جمعی و مشارکتی صورت می‌پذیرد.

  • |

    رئیس هیئت مدیره انجمن کاریابی‌های بین المللی: دو هزار نفر پرستار ایرانی به عنوان نیروی کار، به کشور ترکیه تا قبل از پایان سال‌جاری اعزام می‌شوند

  • |

    قائم‌مقام وزیر کار از شناسایی نیروی کار مجاز و غیرمجاز شاغل در کشور، اجرای طرح جامع ساماندهی اتباع بیگانه در بخش نیروی کار ساده و صدور ۲۰۰ هزار کارت کار موقت ۱۴۰ هزار تومانی خبر داد