هنگ کنگ
  • |

    خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع "با اطلاع مستقیم ازبرنامه‌های چین" گزارش کرد، دستگیری اخیر بیش از ۵۰ فعال دموکراسی خواه در هنگ کنگ در طی هفته گذشته در ادامه منجر به تشدید برنامه پکن برای سکوب هر گونه بازگشت چالش پوپولیستی علیه حاکمیت چین می‌شود و احتمالا تدابیر بیشتری از این دست اعمال شود.